Mapa serwisu pl de

Okna PVC

Inne niż wszystkie

"CIEPŁY" MONTAŻ

 

Sposób montażu okien odgrywa bardzi istotną rolę nie tylko dla ich prawidłowego funkcjonowanie, ale również dla otrzymania możliwie największych oszczędności energii cieplnej, poprzez eliminację mostków termicznych.

Punkt styku okna ze ścianą to newralgiczne miejsce - narażone na zawilgocenie i umożliwiające ucieczkę energii. Dlatego tak istotne jest prawidłowe wykonanie montażu i izolacji - ponieważ błędy popełnione podczas uszczelnienia styku okno - ściana, mogą bardzo szybko zniweczyć korzyści wynikające z bardzo dobrych parametrów izolacyjności termicznej okien.

W zamieszczonym na dole strony załączniku przedstawiamy Państwu sposób "ciepłego" montażu z wykorzystaniem materiałów produkowanych przez firmę illbruck.

Jako uzupełnienie systemu proponujemy również stosowanie, skonstruowanej w Tremco illbruck kształtki, noszącej nazwę illbruck ciepły parapet. Zaakceptowana przez DIBT (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) i opatentowana przez Tremco illbruck zabezpiecza dolne połączenie okna z murem. Kształtka bez zarzutu izoluje dolną część połączenia, likwiduje mostki cieplne i powstawanie wody kondensacyjnej. Montaże okien, dzięki niej, zostaną uproszczone poprzez osadzenie okna na równym i płaskim podłożu oraz pewne i proste osadzenie parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Kształtka pod okno

 

Kształtka pod drzwi

 

W trosce o to, aby większą wagę przywiązywać do prawidłowo wykonywanego montażu miesięcznik FORUM BRANŻOWE na swoich łamach we wrześniu 2011 roku opublikował DEKALOG DOBREGO MONTAŻU:

1. Oczyść powierzchnię muru z kurzu, pyłu i luźnych części, zagruntuj powierzchnię emulsją gruntującą, jeżeli mur wykonany jest z chłonnego materiału.

2. Uzyskaj pion i poziom ramy okna, stosując odpowiednie kliny.

3. Okna nie można montować wyłącznie na pianie - stosuj kołki ramowe lub dyble w odpowiedniej liczbie.

4. Wstrząśnij kilkanaście razy puszką piany, mieszając jej zawartość przed użyciem.

5. Wypełnij szczelinę pianą poliuretanową z dwóch stron (od wewnątrz i od zewnątrz pomieszczenia).

6. Nakładaj pianę zawsze od dołu do góry, wykonując ruch "zygzakiem" od powierzchi muru do powierzchni ramy.

7. Przy montażu okien najlepiej używać pian niskoprężnych, które w dużym stopniu eliminują ryzyko wypaczania profili okiennych.

8. Spryskuj wodą miejsce aplikacji piany przed jej zastosowaniem i świeżo po tej czynności.

9. Stosuj uszczelniach bezpośrenio na pianę poliuretanową, aby stworzyć warstw izolacji dla pary wodnej po wewnętrznej stronie okna.

10. Stosuj akryl bezpośrednio na pianę poliuratanową, aby stworzyć warstwę chroniącą przed wodą, ale zapewniającą paroprzepuszczalność po zewnętrznej stronie okna.

 

Rysunek przedstawiający okno zamontowane w technologii ciepłego montażu