Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez AMB BABST Sp. z o.o.S.K.

Administratorem danych osobowych jest AMB BABST Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obodrzyckiej 66/68, 61-249 Poznań:

 1. Przedstawicielem Administratora jest Mikołaj Babst; amb@amb.com.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzania ofert oraz zawierania i wykonywania umów, a także dla potrzeb księgowych.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Komisja Europejska stwierdziła istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazanie następuje w związku z art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO; Wzmianka o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 20 lat
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania <lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do odpowiednich organów.
 1. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

 

Niniejsza Polityka Plików Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika przez Administratora witryny internetowej www.amb.com.pl.

Administratorem witryny www.amb.com.pl jest AMB BABST Sp. z o.o. S.K z siedzibą w Poznaniu, ul. Obodrzycka 66/68; NIP: 7820021039; REGON: 301713626

 

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika i zazwyczaj zawierają: nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i przechowywaną wartość.

 

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 • Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.
 • Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

 

3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

 • Cookies własne (umieszczane przez Administratora):
  • uwierzytelnienia i utrzymania sesji użytkownika witryny internetowej
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny internetowej
  • optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług
  • podniesienie niezawodności witryny internetowej
  • zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej
 • Cookies zewnętrzne (umieszczane przez partnerów Administratora):
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics, administrator Google Inc z siedzibą w USA)

 

4. DANE OSOBOWE

Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych z urządzenia użytkownika.

 

5. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.

Zmiany tych ustawień użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie używania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na urządzeniu użytkownika.

polski